Następują zakłócenia stanu pracy silników elektrycznych, w trakcie jakich przepływający w nich prąd może dosięgać wartość znacznie większą od nominalnej.

Jakikolwiek silnik elektryczny ma własne graniczne parametry pracy. Przekroczenie owych parametrów doprowadza do zniszczenia napędu, także może przyczynić się do uszkodzenia systemu sterowania. Zaburzenia mogą następować z defektu napędu także z warunków ich pracy.
grzejniki dekoracyjne

Autor: US CPSC
Źródło: http://www.flickr.com
Wyłączniki silnikowe są częściami do scalania, ochrony i rozdzielania obwodów prądowych przede wszystkim obciążeń z napędami. Jednocześnie zabezpieczają te silniki przed niszczeniem w następstwie zastopowanego rozruchu, przeciążenia, spięcia i ubytku jednej fazy w sieciach trójfazowych. Posiadają one termiczny wyzwalacz do zabezpieczenia uzwojenia napędu i wyzwalacz elektromagnetyczny. Wyzwalacze są dodatkowo wrażliwe na zanik fazy, oraz odpowiadają kiedy temperatury obwodu jest za duża. Kontrola faz jest ważna bowiem nieraz zdarza się że po zaniku zasilania zakład energetyczny załącza na początku jedynie dwie fazy zasilania co może być przyczyną dysfunkcji – patrz.
Dzięki wykorzystywaniu wyłącznika silnikowego zabezpieczamy nie tylko napęd, lecz także stycznik, a z powodu dużej odporności na spięcia nie jesteśmy zmuszeni zakładać bezpieczników pojedynczych trajektorii pędnych. Z tej przyczyny należy pamiętać o instalowaniu wyłączników silnikowych przed stycznikiem, zapobiega to spaleniu stycznika w przypadku spięcia – polecane wyłączniki silnikowe.

Przełączniki silnikowe są to łączniki przeznaczone do łączenia, oraz ubezpieczenia obszarów, które w razie przeciążenia rozłączają obwód od napędu.
Wyłączniki silnikowe przeznaczone do łączenia, także ubezpieczenia obwodów
Tagi: