Inwestycje, nieruchomości

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Nasz kraj ze stałym wzrostem gospodarczym i spadającym długiem odznacza się na tle Europy. Oznacza to, że obligacje skarbowe cechują się większym wzięciem i mają zaufanie inwestorów, a obligacje korporacyjne zapewniają dobre zyski. W tym niedługim artykule opiszę trzy rodzaje obligacji, bo nadchodzące lata to perfekcyjna okazja, by zainwestować i bezpiecznie pomnożyć swoje pieniądze.

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które emituje państwo. Pieniądze zebrane w takiej emisji przeznacza się do uzupełniania deficytu budżetowego i spłacania dawnych wierzytelności. Dobry okres w Polsce sprawia, że inwestycja w nie staje się pewna, bo Skarb Państwa z pewnością w nadchodzących latach będzie wypłacalne. Emitowane są dwa typy obligacji skarbowych – oszczędnościowe (wyłącznie dla osób fizycznych) i rynkowe, przejmowane zazwyczaj przez przedsiębiorstwa i spółki.

Obligacje skarbowe mają określone czasy wykupu, od dwóch do dziesięciu lat.

Zamieszczone w tym miejscu artykuły są według Ciebie zbyt skąpe? Jeżeli tak, to wejdź na stronę ile dni urlopu, na której zgłębisz zbliżone zagadnienia.

Znaczy to, że po minięciu konkretnego czasu Skarb Państwa jest zobowiązany do odkupienia od właścicieli tych dokumentów. A w międzyczasie można nimi obracać na rynku finansowym. Procent gwarantowanego profitu jest zmienny, w zależności od lat wykupu i od okresu emisji.

Obligacje korporacyjne to również papiery wartościowe, w których emitent (firma prywatna) zobowiązuje się do spłacenia pożyczonej (przez nabycie obligacji) sumy i dodatkowo do wypłacenia odsetek lub też np. zamiany obligacji na akcje, przyznania przywileju pierwokupu itp. Jest to zależne jedynie od umowy zawartej w czasie nabycia obligacji. Te papiery wartościowe można wykupić na rynku giełdowym, gdzie są dopuszczane do obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Listy zastawne są emitowane jedynie przez banki hipoteczne. Dzielą się na dwa typy: listy hipoteczne i listy publiczne. Odróżniają się od siebie tym, że listy zastawne publiczne są zabezpieczane przez szczególne podmioty, takie jak Skarb Państwa czy Narodowy Bank Polski.

Obligacje na stronie

Obligacje komunalne, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne
Tagi: