Od jakiegoś okresu działa na terenie RFN pewna kontrowersyjna ustawa dotycząca płacy minimalnej. Swoimi zapisami dotyka przede wszystkim przewoźników z branży spedycyjnej i dotyczy wysokości ich płacy podczas ich pobytu u naszego zachodniego sąsiada.
Wg tej federalnej ustawy na obszarze Niemiec funkcjonuje ustalona stawka godzinowa.

malowanie

Autor: Dekoral
Źródło: Dekoral
Zapisy, które narzucają tę stawkę mają odniesienie tak do kierowców niemieckich, jak i takich, którzy nie są obywatelami tego państwa.

Jeśli zafrapowała Cię omawiana kwestia, śmiało sprawdź ten odnośnik – to źródło zapewne także okaże się dla Ciebie wartościowe.

Kwota ta wynosi pięćdziesiąt EUR brutto za godzinę pracy. W rezultacie obowiązywania rozporządzenia o nazwie MiLoG, dowolna spółka, która chce wykonywać czynności komunikacyjne na obszarze Niemiec, powinna zawiadomić o tym fakcie tamtejszy urząd celny, zatem Bundesfinanzdirektion West jeszcze przed wjazdem danego tira do takiego kraju. Czynność zgłoszenia można by zrobić poprzez przesłanie Druku (033037) przy pomocy faksu albo maila. W dokumencie tym dany przedsiębiorca powinien zobowiązać się do respektowania uzgodnień dotyczących minimalnego wynagrodzenia. Wymagane jest także przechowanie stosownej dokumentacji i udostępnienie jej (w j. niemieckim) na wniosek strony niemieckiej.

W formularzu należy wyszczególnić wszelkiego rodzaju operacje transportowe, które będą przeprowadzane na terenie RFN. Jeżeli w praktyce powstaną zmiany dotyczące np. docelowego miasta, nie ma potrzeby powiadamiania o takim fakcie niemieckiej administracji. Jeżeli jednak zmiany dotyczą konkretnych kierowców, urząd powinien zostać o tym powiadomiony.

Żeby poprawnie wyliczyć kwotę należną kierowcy za jego pracę, trzeba uwzględniać wszystkie wykonywane przez niego czynności, zatem między innymi: prowadzenie pojazdu, rozładunek, dozór oraz pomoc osobom, które wsiadają z/do ciężarówki i bieżącą obsługę pojazdu.
Czym jest MiLoG i jak on w praktyce funkcjonuje?
Tagi: