Pieniądze, Euro

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Obligacje {dają|oferują opcję wypracowania stanowczo większych oszczędności, niż odkładanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie czy nawet na lokacie bankowej. W ostatnich latach jednakże dekoniunktura i brak pewności związany z problemami finansowymi licznych podmiotów gospodarczych sprawia, że inwestowanie na giełdzie wiąże się z dużym ryzykiem. Czy w takich okolicznościach dalej zyskownie będzie inwestować swoje oszczędności?

Giełda jest rynkiem, na którym dochodzi do kupna i sprzedaży określonych towarów. GPW, na której zachodzą transakcje kupna i sprzedaży takich instrumentów jak akcje, obligacje, warranty, opcje i certyfikaty inwestycyjne, stała się wyjątkowo popularna wśród prywatnych inwestorów. Obligacje można dodatkowo podzielić na obligacje skarbowe (oferowane przez Skarb Państwa) oraz korporacyjne (oferowane przez firmy).

Obligacje są raczej pewnym papierem wartościowym, a poziom ryzyka inwestycyjnego wyrażany jest jako odpowiednie ratingi przyznawane różnym emitentom. Obligacje o najwyższych ratingach to obligacje skarbowe, które wypuszczają rządy państw. W Polsce dostępne są obligacje skarbowe oszczędnościowe i rynkowe. Oszczędnościowe stanowią interesującą formę inwestycji kilkuletnich a obligacje rynkowe dopuszczone są do obrotu na GPW.Handel obligacjami w Polsce odbywa się na uruchomionym 2009 roku rynku Catalyst. Jest to platforma autoryzacji i obrotu wtórnego dla obligacji spółdzielczych czy listów zastawnych i innych dłużnych instrumentów finansowych.

Wracając więc do pytania czy warto inwestować – warto, ale z głową.

Kiedy interesuje Cię ten temat, obejrzyj witrynę (http://rankingkont.pl/) a na pewno zdobędziesz więcej danych na to interesujące zagadnienie – nie czekaj tylko kliknij.

Im bardziej okazały zysk mamy szansę osiągnąć tym większe ryzyko ponosimy i w tej kwestii nie nie oczekujmy zmiany.

Efektywne inwestycje dla Twojej kieszeni
Tagi: