Pieniądze, Euro

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Obligacje {dają|oferują opcję wypracowania stanowczo większych oszczędności, niż odkładanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie czy nawet na lokacie bankowej. W ostatnich latach jednakże dekoniunktura i brak pewności związany z problemami finansowymi licznych podmiotów gospodarczych sprawia, że inwestowanie na giełdzie wiąże się z dużym ryzykiem. Czy w takich okolicznościach dalej zyskownie będzie inwestować swoje oszczędności?

Giełda jest rynkiem, na którym dochodzi do kupna i sprzedaży określonych towarów. GPW, na której zachodzą transakcje kupna i sprzedaży takich instrumentów jak akcje, obligacje, warranty, opcje i certyfikaty inwestycyjne, stała się wyjątkowo popularna wśród prywatnych inwestorów.

Nie czekaj, tylko poczytaj więcej (https://www.hurtplus.pl/art-spozywcze-c-133.html) na omawiany temat – informacje okażą się zapewne bardzo wciągające, zatem kliknij tu i zobacz więcej.

Obligacje można dodatkowo podzielić na obligacje skarbowe (oferowane przez Skarb Państwa) oraz korporacyjne (oferowane przez firmy).

Obligacje są raczej pewnym papierem wartościowym, a poziom ryzyka inwestycyjnego wyrażany jest jako odpowiednie ratingi przyznawane różnym emitentom. Obligacje o najwyższych ratingach to obligacje skarbowe, które wypuszczają rządy państw. W Polsce dostępne są obligacje skarbowe oszczędnościowe i rynkowe. Oszczędnościowe stanowią interesującą formę inwestycji kilkuletnich a obligacje rynkowe dopuszczone są do obrotu na GPW.Handel obligacjami w Polsce odbywa się na uruchomionym 2009 roku rynku Catalyst. Jest to platforma autoryzacji i obrotu wtórnego dla obligacji spółdzielczych czy listów zastawnych i innych dłużnych instrumentów finansowych.

Wracając więc do pytania czy warto inwestować – warto, ale z głową.

Kiedy interesuje Cię ten temat, obejrzyj witrynę (http://rankingkont.pl/) a na pewno zdobędziesz więcej danych na to interesujące zagadnienie – nie czekaj tylko kliknij.

Im bardziej okazały zysk mamy szansę osiągnąć tym większe ryzyko ponosimy i w tej kwestii nie nie oczekujmy zmiany.

Efektywne inwestycje dla Twojej kieszeni
Tagi: