Gospodarka odpadami to wiele segmentów, takich jak usługi oświatowe, zdrowotne, administracyjne, transportowe, infrastrukturalne, wodociągowe, mieszkaniowe, pogrzebowe i dotyczące parków. Są to różnorakiego typu sfery, które dotyczą całości mieszkańców gminy i powiatu.

gazety

Autor: [BarZan] Qtr [Boston]
Źródło: http://www.flickr.com

W jednostce samorządowej wszystkie te usługi komunalne zaliczają się do tak zwanych zadań własnych, to znaczy wykonywanych na zlecenie władz lokalnych i opłacanych z budżetu gminy. Zwykle obywatele płacą czynsz oraz dodatkowe opłaty, z których władze lokalne płacą przedsiębiorstwom komunalnym. Dotyczy to dostarczania wody, utylizacji odpadków, kontroli instalacji gazowych i elektrycznych, utrzymywania budynków i innych zadań. Transport miejski opiera się na systemie mieszanym, gdyż jest utrzymywany z funduszy gminy lub powiatu, jak i również opłat mieszkańców (bilety tramwajowe i autobusowe). Analogicznie jest z cmentarzami, gdzie wiele usług jest osobno opłacanych, mimo że ogólnie są one fundowane przez władze lokalne.

W momencie, gdy lokatorzy w budynku lub jego fragmencie posiadają na własność wszystkie lokale i formują w ten sposób autonomiczną komunę mieszkaniową, władzom nie uiszcza się już dodatkowych opłat.

Kliknij zamieszczony tutaj link kierujący do innego tego rodzaju omówienia – ono bez wątpienia też będzie dla Ciebie ekscytujące.

Lokatorzy muszą sami zawrzeć kontrakt z firmą oferującą usługi komunalne i opłacić wywóz śmieci , odbiór odpadów i podobne zlecenia. Najczęściej na rynku lokalnym jest kilka konkurujących ze sobą zakładów komunalnych. Czasami w ich ofertach znajdują się rozszerzone oferty, np. oprócz wywozu śmieci jest także osobno zbierana i skupowana makulatura (kliknij i sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy) i elementy metalowe.

Więcej na

Jakie usługi świadczą firmy komunalne?
Tagi: