Cobit5 jest interesującym sposobem, znanym w szerokich kręgach profesjonalistów, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzanie wielopoziomowych, specjalistycznych procesów, które obejmują dużą liczbę celów kontrolnych. Grupowane są one zwykle w określonych domenach, co w znacznym stopniu ułatwia organizację pracy. Procesy takie jak początkowe planowanie projektów, całościowa ich organizacja, jak i dalsze wdrażanie, wspieranie i monitorowanie, poddawane są finalnej ocenie ekspertów.

komputery

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Prince2 i jego założenia

Popularna w coraz większych kręgach metodyka zarządzania projektami prince2, która jest w znacznej mierze oparta na produktach, wyróżnia się znaczną skutecznością realizacji. Całkowicie bezpieczna oraz efektywna, jak również doskonała w swej prostocie technika prince umożliwia zastosowanie jej do zarządzania oraz nadzorowania różnego typu projektów. Ich wielkość i znaczenie nie jest ważne, ponieważ z różnicowanie tej metodyki umożliwia całkowite dostosowanie się do ówczesnych potrzeb oraz możliwości.

Sprawdzona przez wielu i rekomendowana metoda organizowania pracy – cobit5

Biorąc pod lupę standard taki jak standard cobit5, nazwa pochodzi z angielszczyzny i jest skrótowcem słów: control objectives for information and related technology. Metoda ta opracowana została przez ISACA i IT Governance Institute, by mogła służyć jako zbiór najlepszych praktyk w zakresie IT Governance.

Praca przy komputerze

Autor: sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Dzięki perfekcyjnym założeniom i perfekcyjnej ich realizacji praktyki te mogą być użyte szczególnie przez ekspertów, takich jak audytorzy systemów informatycznych w swojej pracy.

Najbardziej interesujące projekty na wyciągnięcie ręki – organizacja prince2

Jeśli chodzi o technikę taką jak prince2, nazwa jej pochodzi z angielskiego i jest skrótem słów: projects in a controlled environment, co po polsku znaczy projekty w określonym środowisku. Dzięki tej technice zarządzanie pewnymi koncepcjami jest o wiele prostsze i znacznie bardziej owocne.

Każdy projekt według organizacji prince może być realizowany inaczej. Powoływana jest ona na dany czas, by mogła wtedy osiągnąć zamierzone cele. Stawiane założenia osiągane są w danym czasie dzięki tej metodzie w stu procentach!

Doskonałe warunki rozwoju z prince2 i cobit5
Tagi: