Stanowisko księgowego od kilku lat zmienia swój charakter. W licznych kręgach wciąż pokutuje przeświadczenie, że jest to „szeregowy” pracownik biurowy, a jego praca jest monotonna i nie wymagająca zbyt dużej wiedzy. A jednak obecnie praca w księgowości wymaga posiadania zróżnicowanych zdolności, a przede wszystkim wysokiego i ciągle uaktualnianego poziomu informacji.

Składki ZUS, elementy prawa podatkowego czy różnego rodzaju świadczenia to zagadnienia, które muszą być księgowemu bardzo dobrze znane|które księgowy musi doskonale znać. Zainteresowanie pracownikami tego typu jest znaczne i stale rośnie. Wiele firm organizuje także szkolenia dla swoich podwładnych, umożliwiając im ciągły podnoszenie kwalifikacji.

Najważniejsze funkcje księgowego

Do najważniejszych zadań księgowego należy prowadzenie rachunkowości. Musi więc znać się na księgach rachunkowych i umieć je prowadzić. Zadaniem księgowego jest także współpraca z rozmaitymi organami i instytucjami, na przykład z Urzędem Skarbowym.

Poznaj również inną bazę materiałów podnoszących prezentowany wątek – nie obawiaj się – wejście za darmo, zatem kliknij ten link.

Osoba taka powinna posiadać wiedzę, jak naliczyć świadczenia urlopowe, jak również potrafić udzielić odpowiedzi na pytania o takie rzeczy jak PIT 11. W największym stopniu jednak księgowy (polecana rzetelna księgowa) zajmuje się obserwacją wszelkich transakcji finansowych firmy. W ciągu ostatnich lat w ramach stanowiska księgowego powstały specjalizacje. Dotyczą one kolejno rachunkowości, spraw finansowych i doradztwa podatkowego. Przydatna w tej pracy jest również znajomość wszystkich druków i formularzy podatkowych, jak na przykład CIT 8.

Potrzebne umiejętności

Na stanowisku księgowego najważniejsza jest nieustannie poszerzana wiedza. W związku z tym ważne są umiejętności w aspekcie wyszukiwania i selekcji wiadomości na własny użytek. Znajomość i zdolność pracy z bazami danych, wykorzystywanie kanału RSS to tylko niektóre korzystne elementy. Kandydat na księgowego powinien charakteryzować się sumiennością i rozsądkiem. Nieobce powinny być mu terminy takie jak faktura VAT. Musi być także komunikatywny, by być w stanie prowadzić jasną i precyzyjną wymianę informacji. Mile widziane są również wszelkie certyfikaty dotyczące księgowości, a także odbyte kursy.

Wiedza oraz umiejętności wymagane w pracy księgowego
Tagi: