Badając przychody przeciętnego pedagoga w Polsce i przyrównując sumy z średnimi pensjami w państwach lepiej rozwiniętych można odnieść wrażenie, że ten zawód nad Wisłą jest niedoceniany.

edukacja

W zestawieniach najsilniej szanowanych zawodów nauczyciel zajmuje wysokie miejsce, ale niestety wciąż pokutuje wiele nieprawdziwych przekonań. Przykładowo dużo ludzi zwraca uwagę, że pedagog ma jedynie 18 godzin tygodniowo. A należy wiedzieć, że pedagog pracuje też w lokum – ocenia sprawdziany, obmyśla lekcje itd..

Każdy rodzic musi pamiętać, żeby przy potomku zbyt często nie obrażać nauczycielskiego fachu, bo to może doprowadzić do spadku autorytetu osoby uczącej i całego zawodu. A takie niszczenie autorytetów będzie złe dla dziecka. Porządnie wykwalifikowany nauczyciel, który jest respektowany przez uczniów to pewność dobrej oświaty. Należy wiedzieć, że każdy pracownik edukacji w Polsce może przez cały okres swojej pracy podnosić swoje zdolności w instytucji Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Za doskonalenie nauczycieli w Warszawie odpowiada warszawski oddział CDN. Zaraz po rozpoczęciu roku nauki rozdaje on kompletne przewodniki, w których opisuje oferty różnorakich szkoleń i konferencji dla nauczycieli. Każdy pedagog może skorzystać z tej pomocy – przykładowo: członkowie Centrum Doskonalenia Nauczycieli mogą odwiedzić szkołę i omówić przydatne pomoce naukowe i doradzić w sprawie tworzenia programu przedmiotu. Regionalne oddziały CDN służą nauczycielom pomocą indywidualnie i grupowo.

kształcenie

W pierwszym przypadku pomoc dotyczy, jak już napisano poprzednio, dobrania pomocy naukowych, wsparcia przedmiotowego lub wsparcia przy kompletowaniu papierów do procesu awansu na kolejny szczebel.

Chcesz przeczytać inne równie praktyczne sugestie? Jeśli tak, to zobacz tutaj pity on line, a z pewnością nie odczujesz rozczarowania.

Szersza pomoc za to to głównie różnego rodzaju konferencje, szkolenia i kursy dla nauczycieli, które zwiększają kwalifikacje pracowników z nauczanego przedmiotu. Centrum Doskonalenia Nauczycieli nierzadko tworzy również olimpiady dla najlepszych. Oprócz tego uczęszczający do szkoły mogą otrzymać od CDN wsparcie w kształcie chociażby indywidualnych zajęć dla dotkniętych wszelkimi zaburzeniami.

Źródło: eko-tur.pl
Nauczycielu, doskonal się!
Tagi: