W ostatnim czasie ogromną wagę przywiązuje się do kontroli jakości w wielu dziedzinach egzystencji. Rośnie zapotrzebowanie na takie kontrole. Skutkiem tego produkty czy instytucje otrzymują rozmaite certyfikaty. Przyznawane są one przez typowo do takich celów powołane instytucje, takie jak przykładowo organizacja o charakterze międzynarodowym ISO, powiązana z szeroko rozumianą normalizacją i zrzeszająca instytuty zajmujące się normalizacją, działające na terenie różnych państw. Ze sprawdzaniem jakości wiąże także pojęcie system zarządzania jakością, które w ostatnim czasie często się spotyka. Zarządzanie jakością jest zjawiskiem, występującym nierzadko w powiązaniu z tego rodzaju kwestiami jak dbanie o środowisko, ekologia czy bezpieczeństwo żywności.

fabryka

Źródło: http://www.flickr.com/

Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwachW rozmaitych instytucjach i organizacjach niezwykle ważne jest bezpieczeństwo. Szczególnie istotne jest w aspekcie instytucji, które zajmują się wykonywaniem niebezpiecznych czynności, jak również mają do czynienia z produktami, niebezpiecznymi dla ludzi. W tej sytuacji używany jest tak zwany system SCC (więcej info). Dotyczy to szczególnie rozmaitych organizacji, w których ogromny nacisk kładzie się na kwestie eliminacji zagrożeń. Ma to niebagatelne znaczenie dla ludzi pracujących w określonej instytucji jak również z tą organizacja związanych, gdyż dotyczy ich bezpieczeństwa oraz problemu mozliwych zagrożeń. Oprócz znajdowania i określania tych zagrożeń szuka się też metod na ich zlikwidowanie.

Bezpieczeństwo żywnościInnym zwrotem, z jakim w ostatnim czasie można się nierzadko spotbezpieczeństwo – (monitoring Gdańsk i Gdynia http://www.all-secure.pl)ieczeństwo żywności. Jest to tak znaczące, że zjawisko to znajduje się w postaci kierunku fakultetów na uniwersytetach. Przywiązuje się do niego tak ogromną wagę, ponieważ dotyczy żywności, będącej jednym ze środków koniecznych ludziom do przeżycia. Sprawdzanie jakości i standardy dotyczące produktów żywnościowych są niezwykle istotne. Umożliwiają zapobieganie tragedii w postaci zatruć i chorób, których przyczyną jest żywność. Z tego typu kwestiami bezpośredni związek macertyfikat (sprawdź serwis) certyfikat HACCP , określający przepisy dotyczące badania, kontroli i postępowania z produktami żywnościowymi.

Kontrole jakości – narzędzia