W każdym gospodarstwie domowym każdego dnia wytwarza się dużą ilość rozmaitych odpadów. Można to stwierdzić na podstawie częstotliwości wynoszenia worków ze śmieciami z domu. Widoczne jest, że w większej części domów w ostatnim czasie śmieci tych wytwarza się coraz większą ilość. Bierze się to w dużej mierze ze skłonności do sprzedawania wielu artykułów w niepotrzebnych plastikowych opakowań.

kosze przeznaczone do segregacji śmieci

Autor: Matthias Buchmeier
Źródło: http://www.flickr.com
Znaczny odsetek tych odpadów stanowią również odpady o charakterze naturalnym, na przykład resztki jedzenia czy niejadalne części owoców i warzyw. Ważny jest sposób, w jaki określone odpady (więcej w temacie: o odpadach w toensmeier.plo odpadach w się utylizuje, a więc niszczy. W przypadku każdej odmiany odpadów likwidacja będzie przebiega w inny sposób. Znacząca w tej sytuacji jest sprawa recyklingu. Niektóre odpady mogą bowiem zostać powtórnie użyte z uwagi na materiał, z którego są wykonane. Tak jest przykładowo z butelkami z plastiku czy niektórymi częściami z metalu, które można przetopić.
Sprawdź też usługi komunalne.
Selektywna zbiórka śmieci
Od jakiegoś czasu sporo słyszy się o obowiązku tak zwanej selektywnej zbiórki śmieci. W warunkach gospodarstwa domowego polega to na wrzucaniu śmieci do różnorodnych kontenerów w zależności od rodzaju odpadów. Od jakiegoś czasu obowiązek selektywnej zbiórki wprowadzono również w Polsce. Oprócz różnobarwnych worków na śmieci mieszkańcy konkretnych miejscowości otrzymują również specjalną ulotkę. Zawarto tam instrukcję, jakie śmieci wrzucać do poszczególnych worków oraz rozpiskę, kiedy określone śmieci są zabierane. Niektórym ludziom ciężko jest przyzwyczaić się do nowych przepisów, jednak nauka właściwej segregacji zwykle nie zajmuje dużo czasu.

Śmieci o specjalnym charakterze
Specyficzny rodzaj tworzą odpady wielkogabarytowe. Jak sama ich nazwa wskazuje, są to odpady, które zajmują dużo miejsca, zatem przykładowo niektóre sprzęty AGD jak pralka czy chłodziarka. Śmieci tego rodzaju muszą być wywożone przez odpowiednie służby.

Oprócz tego niestandardowym rodzajem odpadu jest gruz, pozostały z budowy czy remontu. Na gruz i inne tego typu śmieci należy zamawiać specjalny kontener. Zobacz też odpady. Niedozwolone jest wyrzucanie takich śmieci wraz z codziennymi śmieciami. Odpowiedniego postępowania wymagają także tak zwane odpady niebezpieczne, czyli te, które są groźne dla środowiska naturalnego.
Parę rad co do wywozu, selekcji i utylizacji odpadów
Tagi: