Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej powstała w 2001r. jako uczelnia niepubliczna. Dobra oferta edukacyjna oraz bardzo wysoki poziom gwarantowany przez szkołę sprawiły, że bardzo szybko zdobyła uznanie wśród studentów, zostając liczącym się ośrodkiem edukacji.

WSTiE gwarantuje studentom specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekazywane przez uznanych wykładowców na najbardziej perspektywicznych kierunkach kształcenia. Szkoła pozwala na podjecie nauki w systemie bolońskim, w skład którego wchodzą trzyletni licencjat oraz dwuletnie studia magisterskie. W programie uczelni znajdują się również specjalistyczne studia podyplomowe dla nauczycieli.

absolwenci

Źródło: www.morguefile.com

Wśród wielu kierunków kształcenia oferowanych przez uczelnię, jednym z najpopularniejszych jest informatyka studia, które przysposabiają absolwentów do pracy w sektorze IT. W trakcie nauki, studenci uzyskują wiedzę z dziedziny języków programowania i systemów operacyjnych, hurtowni danych, multimediów i grafiki. Dzięki przyswojonej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym, studenci mają szansę znaleźć etat w przedsiębiorstwach tworzących i rozwijających oprogramowanie, projektujących hurtownie danych również (strona www) firmach zajmujących się biznesem internetowym. Dla ludzi ukierunkowanych na kierunki dające dobre perspektywy zawodowe oraz chcących rozpocząć interesujące studia informatyka jest zdecydowanie najlepszym wyborem.

Kolejnym popularnym kierunkiem, oferowanym przez WSTiE jest turystyka i rekreacja. To studia wyposażające absolwenta w wiedzę pozwalającą na podjęcie pracy w spółkach z sektora turystycznego. Uczelnia daje możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej oraz zdolności praktycznych z zakresu usług turystycznych, takich jak obsługa grup turystycznych, planowanie imprez turystycznych czy działań marketingowych. W czasie edukacji, studenci poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, w zakresie ich organizacji również (więcej w serwisie) uzyskują umiejętności wspierające efektywną promocję.

Tok edukacji daje możliwość odbycia praktyk w znanych firmach oraz ukończenia przydatnych kursów powiększających umiejętności zawodowe studentów.
Wszystko to powoduje, że turystyka studia dające zadowalające perspektywy zawodowe.
WSTiE w Suchej Beskidzkiej – perspektywiczne kierunki
Tagi: