Obecnie ludzie zaczynają modyfikować własne podejście do tematyki zatrudnienia oraz ochrony środowiska. Minął już czas, kiedy właściciele fabryk skupiali się tylko na pieniądzach, ignorując potrzeby swoich pracowników. Stało się to dzięki działaniu wielu organizacji, jak chociażby EICC. Skrót pochodzi od angielskiej nazwy: Electronic Industry Citizenship Coalition. Jakie są jej najważniejsze funkcje?

wodospad - krystaliczna woda

Autor: Koichi Oda
Źródło: http://www.flickr.com
Przede wszystkim, ochrona pracowników, którzy nie tylko powinni mieć zagwarantowane zadowalające warunki, ale również muszą koniecznie być traktowani przez swoich szefów zgodnie z zasadami wzajemnego szacunku. Ponadto, organizacja trudni się kwestią oddziaływania zakładów produkcyjnych na stan środowiska naturalnego. EICC funkcjonuje przeważnie w odniesieniu do sektora elektronicznego i sektora komunikacyjnego, więcej sprawdzisz na http://www.tuv.com/pl/poland/uslugi/systemy_zarzdzania/zrownowazony_rozwoj_csr/eicc_pl/eicc.html. Na uwadze ma także firmy informatyczne. Zrzeszenie sprzeciwia się wykorzystywaniu dzieci w pracy, postuluje walkę ze wszelkiego rodzaju uprzedzeniami bądź dyskryminacją. Oczekuje od pracodawców, by wszystkie urządzenia, jakie są wykorzystywane w zakładach pracy były bardzo bezpieczne. Zgodnie z jej wymaganiami pracownikom powinny zostać zapewnione stosownie wyposażone pomieszczenia socjalne i szkolenia konieczne w czasie sytuacji, jakie stanowią dla nich określone zagrożenie.

Biznesmen w pracy

Autor: Kārlis Dambrāns
Źródło: http://www.flickr.com

EICC dba o to, by firmy trudniące się elektroniką, informatyką czy przekazem informacji działały bez szkody dla natury. W tym celu istotne jest przede wszystkim tworzenie fachowych raportów oraz stosowne składowanie wszelkiego rodzaju odpadów, które mogą być szkodliwe dla natury. Aktualnie, na rynku dużo firm wykonuje audyt energetyczny, o którym możesz dowiedzieć się więcej tutaj, jakiego zadaniem jest ocena zakładu w kontekście oczekiwań organizacji. W jego toku sprawdza się głównie, czy wykorzystywane maszyny nie zużywają zbyt dużej ilości energii elektrycznej. Taka kontrola może się więc okazać korzystna również dla podmiotów, które są sprawdzane, gdyż pozwala na wprowadzenie pewnych oszczędności, a tym samym intensyfikację osiąganych zysków. Troska o etyczne funkcjonowanie własnej firmy, zgodnie z zasadami opracowanymi przez EICC, gwarantuje znakomite rezultaty, nie tylko dla natury i pracowników, ale także dla właścicieli firm.

EICC – działalność zmieniająca specyfikę zatrudnienia